CEBULAK, J. Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 213–225, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.16. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1619. Acesso em: 19 kwi. 2024.