SOŁOMA, A. Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre konstatacje z badań w regionie warmińsko-mazurskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 227–238, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.17. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1618. Acesso em: 24 kwi. 2024.