ADAMOWICZ, M.; SMARZEWSKA, A. Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 251–269, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.19. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1616. Acesso em: 18 kwi. 2024.