GRAD, B. Kształtowanie konkurencyjności regionu – nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007 2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 271–282, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.20. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1615. Acesso em: 18 kwi. 2024.