WOJEWÓDZKA, A. Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 283–291, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.21. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1614. Acesso em: 18 kwi. 2024.