KRUKOWSKI, A. Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 293–305, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.22. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1613. Acesso em: 18 kwi. 2024.