KOŁYSKA, J. Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 161–170, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.12. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1611. Acesso em: 13 kwi. 2024.