WALENIA, A. Charakterystyka układu instytucjonalnego Podkarpacia odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 4(53), p. 50–64, 2010. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1543. Acesso em: 16 kwi. 2024.