SARNOWSKI, J. Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 4(53), p. 88–99, 2010. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1540. Acesso em: 22 kwi. 2024.