GOŁASA, P. Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 4(53), p. 173–180, 2010. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1516. Acesso em: 23 kwi. 2024.