MILEWSKA, A. Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 6(55), p. 57–66, 2011. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1490. Acesso em: 18 kwi. 2024.