KOZAK, S. Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 6(55), p. 44–56, 2011. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1489. Acesso em: 23 maj. 2024.