GOŁĘBIEWSKI, J. Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 8(57), p. 149–158, 2012. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1458. Acesso em: 16 kwi. 2024.