CZEKAJ, M.; ŻMIJA, J. Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 8(57), p. 518–527, 2012. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1445. Acesso em: 25 luty. 2024.