RYKOWSKA, J.; SAWICKA, J. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 8(57), p. 402–411, 2012. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1423. Acesso em: 16 kwi. 2024.