DYBKA, S. Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 9(58), p. 137–147, 2013. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1405. Acesso em: 16 kwi. 2024.