MIKOŁAJCZAK, P. Finansowe zasilanie bieżącej działalności rolnictwa kredytem bankowym na tle zmian wybranych parametrów ekonomicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 11(60), p. 138–146, 2014. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1287. Acesso em: 22 kwi. 2024.