PŁONKA, A.; SATOŁA, Łukasz; WOJEWODZIC, T. Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 11(60), p. 185–194, 2014. DOI: 10.22630/PEFIM.2014.11.60.16. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1283. Acesso em: 24 luty. 2024.