WICKI, L. Regionalne zróżnicowanie realizacji działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 14(63), p. 147–160, 2015. DOI: 10.22630/PEFIM.2015.14.63.27. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1242. Acesso em: 13 lip. 2024.