ŚWIRSKA, A. Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 16(65), p. 88–99, 2016. DOI: 10.22630/PEFIM.2016.16.65.8. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1208. Acesso em: 23 maj. 2024.