LEMANOWICZ, M. Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 18(67), p. 86–101, 2017. DOI: 10.22630/PEFIM.2017.18.67.25. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1177. Acesso em: 18 kwi. 2024.