WICKI, L. Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 18(67), p. 259–271, 2017. DOI: 10.22630/PEFIM.2017.18.67.38. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1164. Acesso em: 25 luty. 2024.