KLONOWSKA, A. Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 19(68), p. 73–82, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.7. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1156. Acesso em: 24 kwi. 2024.