DZIWULSKI, J. Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 19(68), p. 7–18, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.1. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1150. Acesso em: 24 kwi. 2024.