WASILEWSKI, M.; BISCHOFF, A. Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 19(68), p. 286–301, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.24. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1139. Acesso em: 25 luty. 2024.