AUGUSTYN, A.; ANDERS-MORAWSKA, J.; HEREŹNIAK, M. Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 20(69), p. 20–36, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.26. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1137. Acesso em: 18 kwi. 2024.