GRĘBOWIEC, M. Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 20(69), p. 60–71, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.29. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1134. Acesso em: 25 luty. 2024.