MATRACKA, P.; WICKA, A. Znaczenie sposobu ustalania sumy ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenie (studium przypadku). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 20(69), p. 98–111, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.32. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1131. Acesso em: 23 cze. 2024.