MILEWSKA, A. CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 20(69), p. 127–135, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.34. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1129. Acesso em: 18 kwi. 2024.