RACZKOWSKA, M.; GRUZIEL, K. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 20(69), p. 172–185, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.38. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1125. Acesso em: 18 kwi. 2024.