WASILEWSKA, N.; KAMINSKA, T. PRECONDITIONS OF LAND RELATIONS DEVELOPMENT: ECONOMIC, LEGAL AND INSTITUTIONAL. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 20(69), p. 234–244, 2018. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.43. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1120. Acesso em: 24 luty. 2024.