BEREZIŃSKI, S.; ROKICKI, T. Finansowanie liniowej infrastruktury drogowej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 24(73), p. 205–213, 2020. DOI: 10.22630/PEFIM.2020.24.73.38. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1115. Acesso em: 12 lip. 2024.