KOWALSKA, I.; JUREWICZ, D.; LEGUTKO, M. Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 21(70), p. 118–131, 2019. DOI: 10.22630/PEFIM.2019.21.70.10. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1100. Acesso em: 23 maj. 2024.