BŁACH, J.; WIECZOREK-KOSMALA, M. Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 22(71), p. 38–49, 2019. DOI: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.24. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1086. Acesso em: 23 maj. 2024.