KRAWIEC, W. Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi – wyniki badań. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 22(71), p. 90–105, 2019. DOI: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.28. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1082. Acesso em: 23 maj. 2024.