Wiśniewska, M., & Grabowski, J. (2023). Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw w obliczu współczesnych wyzwań i trendów dzięki wykorzystaniu technologii blockchain. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 143–156. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.10