Trębska, J. (2023). Skutki pandemii COVID-19 z perspektywy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza na podstawie macierzy rachunkowości społecznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 125–142. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.9