Piątek, E. (2023). Zasada przewagi treści nad formą w transakcji zgłoszenia znaku towarowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 111–124. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.8