Pawlonka, T., & Sypniewski, P. (2023). Behawioralne anomalie sezonowe na giełdzie – weryfikacja kalendarzowego efektu stycznia na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 97–109. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.7