Misztal, P. (2023). Komunikacja banku centralnego jako determinanta wiarygodności i skuteczności polityki pieniężnej na przykładzie europejskiego banku centralnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 85–96. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.6