Misiąg, J., & Misiąg, W. (2023). Strategia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa – założenia i praktyka. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 61–84. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.5