Juszczyk, S., Bartosiak, W., Juszczyk, J., Konieczny, R., & Palimonka, B. (2023). Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 47–59. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.4