Grzelczak, M., Kurdyś-Kujawska, A., & Soliwoda, M. (2023). Odporność w rolnictwie – czy występuje chaos teoretyczny i metodologiczny. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 35–45. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.3