Davydenko, N., Buriak, A., Wasilewska, N., & Wasilewski, M. (2023). Zarządzanie ryzykiem rozwijania potencjału finansowego podmiotów gospodarczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 21–34. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.2