Bernardelli, M., & Próchniak, M. (2023). Porównanie sektora finansowego i wyników makroekonomicznych na podstawie analizy punktów zwrotnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 5–19. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.1