Szydłowski, C. (2022). Ocena udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach budżetowych wybranych miast Polski w latach 2018-2021. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 141–161. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.21