Gałecka, A., & Ganc, M. (2022). Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 18–29. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.2