Krasowicz, S. (2009). Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 21–31. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.2