Kutkowska, B. (2009). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 33–46. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.3