Stanny, M. (2009). Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 47–56. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.4